Periimplatitis | Superdent Ordinacija

Ukoliko se pacijent neadekvatno brine o implantatima, što znači neredovita i slaba svakodnevna higijena, ali isto tako i neučestalo posjećivanje stomatologa. Svaki pacijent koji ima implantat obvezan je redovito posjećivati stomaloga kako bi se podvrgnuo profesionalnom čišćenju.

Čišćenjem kamenca uklanjaju se kolonije bakterija koje su odgovorne za upalu gingive. Ako se na vrijeme ne prepozna upala gingive oko implantata tada će se razviti upala koja će zahtjevat veći angažman doktora i pacijenta. Terapija perimplantitisa je čišćenje kamenca uz kombinaciju antibiotika i antiseptika, kako bi se smanjio broj agresivnih bakterija, koje su i glavni uzročnik problema.

Redovne kontrole najbolje su i najučinkovitije sredstvo u sprječavanju parodontoloških problema zubi i implantata.

 

Kontaktirajte nas

Facebook

Instagram